Wpis na listę radców prawnych przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Olsztynie uzyskałam 2000 r. Praktykę zawodową w formie kancelarii radcy prawnego prowadzę od 2003 r. Również w 2003 r. ukończyłam podyplomowe studia z zakresu Prawa Unii Europejskiej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 2012 r. jestem stałym mediatorem wpisanym na listę Ośrodka Mediacji Gospodarczych Okręgowej Izby Radców Prawnych w Olsztynie.

img

radca prawny

Zakres działalności

Zakres spraw prowadzonych przez Kancelarię koncentruje się na sprawach z zakresu:

img img
Prawa pracy
 • roszczenia pracownicze,
 • odszkodowania z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
 • układy zbiorowe pracy,
 • tworzenie i opiniowanie umów o pracę,
 • regulaminy pracy, wynagradzania i premiowania,
 • umowy o zakazie konkurencji,
 • kontrakty menedżerskie,
 • świadectwa pracy, urlopy, kary porządkowe i nadgodziny,
 • sprawy o mobbing i dyskryminację,
 • akty i przepisy wewnętrzne pracodawcy,
img img
Prawa cywilnego
 • sprawy o podział majątku,
 • prawo spadkowe,
 • umowy cywilnoprawne,
 • obrót nieruchomościami,
 • zasiedzenie,
 • użytkowanie wieczyste i służebności,
 • księgi wieczyste i hipoteki
img img
Prawa rodzinnego
`
 • rozwody
img img
Prawa gospodarczego
`
 • zakładanie i rejestracja spółek,
 • obsługa prawna przedsiębiorców ( indywidualnych i prowadzących działalność w formie spółek prawa handlowego),
 • umowy gospodarcze / handlowe,
 • postępowania rejestrowe,
 • przygotowywanie statutów, regulaminów, uchwał i innych aktów wewnętrznych,
 • obsługa prawna procesów odszkodowawczych,
 • wszelkie sprawy z zakresu działalności gospodarczej,

Mediacje

Mediacja jest sposobem rozwiązywania konfliktu, w której wykwalifikowany mediator towarzyszy uczestnikom/stronom w procesie uzgodnień, pomagając w usprawnieniu komunikacji, zdefiniowaniu kwestii spornych, określeniu potrzeb i interesów każdej ze stron oraz, o ile taka jest ich wola, wypracowaniu satysfakcjonującego strony porozumienia. To strony są najlepszymi ekspertami swoich potrzeb . Z tego też względu mediator dba o atmosferę rozmów i proceduralną ich stronę . Wypracowanie rozwiązania i podjęcie ostatecznej decyzji co do jego kształtu należy wyłącznie do stron . To właśnie założenie powoduje, iż mediujące strony mogą osiągnąć porozumienie dopasowane i doprecyzowane do ich indywidualnego potrzeb. Nikt bowiem poza stronami nie zna tak dobrze, wzajemnych oczekiwań i możliwości satysfakcjonującego je rozwiązania Mediacja jest procesem poufnym, a więc żadne informacje poruszane we wspólnych rozmowach nie wydostają się na zewnątrz, jeżeli sami uczestnicy sobie tego nie życzą. W mediacji akceptowalny jest także brak porozumienia, jeżeli tak zadecydują strony. Mediacja koncentruje się na potrzebach i interesach uczestników konfliktu, a dzięki udziałowi mediatora, istnieje możliwość wypowiedzenia swoich racji w sposób spokojny i przemyślany.

img img
Mediacja jest:
`
 • dobrowolna,
 • poufna,
 • bezstronna (mediator pośrednicząc w sporze, ma na celu pomoc stronom w osiągnięciu porozumienia w sytuacji konfliktowej),
 • dobrowolna (podjęcie i zakończenie w dowolnym momencie),
 • znacznie tańsza aniżeli spór sądowy.

Kontakt

Beata Czech

Radca prawny / mediator

Klauzula informacyjna